portal_linia

Jak założyć księgę wieczystą dla mieszkania?

Ocena użytkowników:  / 28
SłabyŚwietny 

   W tym artykule dowiedzie się jak założyć księgę wieczystą, jakie dokumenty trzeba przygotować i jakie wynikają z tego koszty.

Wymagane dokumenty:

 • formularze KW 
 • zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu, wydane przez spółdzielnię mieszkaniową (dot. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu) 
 • postanowienie sądu znoszące współwłasność przez ustanowienie odrębnej własności lokalu

Krok 1: kompletujemy dokumenty

Aby założyć księgę wieczystą, musimy móc dokładnie opisać mieszkanie. Służyć temu będzie zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu, wydane bezpłatnie na nasz wniosek przez spółdzielnię mieszkaniową. W  zaświadczeniu spółdzielnia winna wskazać również nr księgi wieczystej dla budynku albo działki gruntów dla budynku, w którym znajduje się nasze mieszkanie. 

Jeżeli ustanowienie odrębnej własności lokalu i założenie księgi ma nastąpić w oparciu o akt notarialny, wniosek do sądu składa notariusz. Notariuszowi możemy też zlecić złożenie wniosku o dokonanie wpisów w KW w innych okolicznościach, ale od tej czynności pobierze on opłatę notarialną, niezależnie od opłaty sądowej.

Krok 2: Wypełniamy formularz

Do wypełnienia mamy często dwa formularze, które otrzymamy w każdym wydziale ksiąg wieczystych lub ściągamy z Internetu:

KW- ZAL  http://www.ms.gov.pl/kw/kw_zal.rtf - w którym wnosimy o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości.

KW ? WPIS  http://www.ms.gov.pl/kw/kw_wpis.rtf ?jeśli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli lub nieruchomość ma być obciążona innym prawem (np. hipoteką). 

Krok 2.1. Wypełniamy formularz KW ZAL: Sąd i typ nieruchomości

W pierwszych rubrykach musimy wskazać Sąd rejonowy właściwy dla nieruchomości, a w nim konkretny wydział zajmujący się Księgami Wieczystymi (do sprawdzenia na stronie sądu i telefonicznie).

Następnie musimy wskazać, jaką nieruchomość chcemy opisać księgą wieczystą. 

Do wyboru mamy m.in. :

 • nieruchomość lokalową - dla oddzielnej własności lokalu mieszkalnego ( np. w przypadku przekształcenia mieszkania spółdzielczego) 
 • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego - np. w przypadku przekształconego mieszkania lokatorskiego (gdy spółdzielnia nie dysponuje prawem własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego, nie może ustanowić odrębnej własności lokalu) 
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego (dotyczy np. zakładania ksiąg wieczystych dla garaży)

Nie zakłada się ksiąg wieczystych dla spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Musi ono zostać w obecnym stanie prawnym przekształcone w prawo odrębnej własności lokalu przez umowę zawartą ze spółdzielnią przed notariuszem.

W każdym wniosku o założenie księgi wieczystej musimy wskazać położenie naszej nieruchomości tj. umiejscowić ją poprzez określenie województwa, powiatu, gminy, dzielnicy. Pozwala to stwierdzić właściwość miejscową (np. w Warszawie większość dzielnic ma oddzielne wydziały ksiąg wieczystych).

Krok 2.2: rubryki w zależności od typu nieruchomości opisywanej w księdze wieczystej

Dla nieruchomości lokalowej i własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego: 

- ulica 

- numer budynku 

- numer lokalu 

- kondygnacja (liczona: nr piętra +1, np. 4 piętro = piąta kondygnacja) 

- powierzchnia użytkowa, wraz z przynależnościami (np. piwnicą, komórką lokatorską); do powierzchni tej nie wlicza się balkonu 

- rodzaj i ilość pomieszczeń (np. łazienka wraz z toaletą, kuchnia, 2 pokoje) oraz pomieszczeń przynależnych (piwnica) 

- wielkość udziału w prawie własności lub użytkowania wieczystego (dotyczy to w naszym przypadku tylko orzeczenia sądu znoszącego współwłasność przez ustanowienie odrębnej własności lokalu)

Powyższe dane powinny znaleźć się w zaświadczeniu od spółdzielni mieszkaniowej albo w postanowieniu sądu.

Większość spółdzielni opracowała już standardowy wzór takiego zaświadczenia. Zadbajmy jednak o to, by znalazły się w nim wszystkie w/w informacje oraz nr księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu, na którym stoi budynek, w którym znajduje się nasze mieszkanie.

Krok 2.3: Wpisujemy właścicieli

Wpisanie właścicieli (lub uprawnionych z tytułu praw spółdzielczych podlegających wpisowi do KW) jest czynnością oddzielną od założenia księgi. Podlega też odrębnej opłacie.

- tytuł prawny do mieszkania powinien wynikać z załączanego do wniosku      dokumentu; będzie to:

- akt notarialny,

- umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

- przydział lokalu mieszkalnego.

Umowa o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu sporządzona po 2001r. musi zawierać co najmniej poświadczenie podpisów stron umowy przez notariusza. Wszystkie te dokumenty muszą być oryginałami, a nie np. kserokopiami.

Krok 2.4. Stary numer i oświadczenie

Pole 28 formularza rzadko będzie nas dotyczyć, w zasadzie tylko sytuacji, gdy księga wieczysta została założona, ale zaginęła lub uległa zniszczeniu.

Oświadczenie, które musimy podpisać, dotyczy:

 • wcześniejszej księgi wieczystej (jeśli nie istniała- nie wykreślamy oświadczenia- jeśli istniała- podajemy jej numer w polu 28). 
 • ograniczonych praw rzeczowych (dot. np. służebności, użytkowania).

Musimy je podpisać ? wykreślając uprzednio te stwierdzenia, które się z nim nie zgadzają.

Krok 2.5.: Wnioskodawca i uczestnicy

Pola wypełniamy zgodnie z instrukcją. 

Jeśli uczestników jest więcej niż 2 (np. wielu współwłaścicieli) ? musimy sięgnąć do formularza: KW_WU http://www.ms.gov.pl/kw/kw_wu.rtf . Musimy wskazać, czy wpis w przypadku małżonków ma nastąpić na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej w udziałach 1/1.

Krok 2.6: Załączniki

Jeśli do wniosku załączaliśmy inne formularze ? musimy wskazać ich ilość w polach 92-95.

W polach 96-100 wymieniamy załączone dokumenty. Będą to w zależności od sytuacji:

- zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej

- akt notarialny

- umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu / przekształcenie mieszkania  lokatorskiego we własnościowe sporządzona w odpowiedniej formie.

Krok 3: Inne wpisy

Jeśli mieszkanie ma być obciążone :

 • hipoteką 
 • prawem użytkowania lub innym ograniczonym prawem rzeczowym :

musimy do wniosku załączyć formularz KW_WPIS  http://www.ms.gov.pl/kw/kw_wpis.rtf . 

Krok 4: Opłaty

Opłaty możemy uiścić za pomocą znaków sądowych (do nabycia w kasach sądów) lub wpłatą w kasie sądu albo przelewem na rachunek sądowy. Opłacenie znakami opłaty sądowej jest najbardziej wskazane, gdyż sędzia rozpoznający sprawę może od razu stwierdzić, że wniosek jest opłacony i nie dokonywać jego zwrotu. 

Wartość opłat wynosi:

260 zł za założenie księgi wieczystej.

Za wpis :

- hipoteki 200 zł

- właściciela:

150 zł ? w przypadku uzyskania tytułu własności poprzez:

 • dziedziczenie, 
 • zapis 
 • dział spadku 
 • zniesienie współwłasności 
 • zniesieniu wspólności majątkowej małżonków.

200 zł: W przypadku uzyskania tytułu do nieruchomości w inny sposób (np. na drodze decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego czy też przekształcenia mieszkania lokatorskiego na własnościowe).

W wydziale ksiąg wieczystych możemy skorzystać również z konsultacji pracownika kancelarii, który po zapoznaniu się z dokumentami udzieli nam odpowiedzi na nasze pytania i pomoże wypełnić stosowne formularze.

Źródło: na podstawie opracowania Marka Sondeja - Referendarza Sądowego w Wydziale ksiąg wieczystych SR w Krakowie

Text size
poniedziałek 26 styczeń 2015
Dziś imieniny: Tymoteusza Michala

Copyright © 2015 StarszakiPlus.pl portal dla aktywnych 50+. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.